Fysioterapia vastaanotolla

Työskentelen Sääksjärven Fysio-Pisteen tiloissa (Pitkäahteentie 1, Lempäälä) Fysioterapiassa keskitytään asiakkaan yksilöllisiin toiminta - ja työkyvyn haasteisiin Ensimmäisellä hoitokerralla toteutamme perusteellisen haastattelun sekä kartoitamme työ- ja toimintakykyyn liittyviä ongelmia ja kipuja kokonaisvaltaisesti. Fysioterapeutti hyödyntää työssään useita erilaisia hoitomenetelmiä, joita ovat muun muassa fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, erilaiset manuaaliset hoidot, fysikaaliset hoidot sekä kinesioteippaus. Kaikkien käytössä olevien hoitomuotojen taustalla hyödynnämme uusinta tietotaitoa, jonka pohjalla on vahva näyttöönperustuvuus.

Fysioterapia kotikäynteinä

Tarjoan fysioterapiaa kotikäynteinä Lempäälässä ja lähikunnissa Fysioterapiaa voidaan toteuttaa esim. asiakkaan kotona tai palvelutalossa. Fysioterapia sisältää mm. kuntoutujan toimintakyvyn kartoittamista, toiminnallisia harjoituksia, manuaalista käsittelyä, apuvälinetarpeen arviointia ja -käytön ohjausta ja tarvittaessa asunnonmuutostyötarpeen arviointiin osallistumista. Kuntoutuksella pyritään asiakkaan toimintakyvyn kohoamiseen ja elämänlaadun parantumiseen, jotta asiakas esim. pystyisi asumaan omassa kodissa/palvelutalossa mahdollisimman pitkään omatoimisena. Fysioterapiaan voi hakeutua suoraan ilman lääkärin lähetettä, mutta lääkärin fysioterapian kotilähetteellä (SV3FM) saat korotetun kelakorvauksen.

Neurologinen fysioterapia

Neurologisen fysioterapian tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan paras mahdollinen fyysisen toiminnan taso. Neurologisella fysioterapialla pyritään asiakkaan liikunta -ja toimintakyvyn ylläpysymiseen ja parantumiseen. Fysioterapian tavoitteena on tukea asiakkaan selviytymistä arjen päivittäisissä toiminnoissa. Fysioterapian tavoitteena on elämänlaadun kohentuminen, työ- ja toimintakyvyn palautuminen ja ylläpysyminen, omatoimisuuden tukeminen sekä omien voimavarojen löytäminen ja hyödyntäminen. Neurologisen fysioterapian alueeseen kuuluvat mm.

 • aivoverenkiertohäiriöt ja toispuolihalvaukset
 • MS ja Parkinsonin tauti
 • Lihassairaudet esim ALS
 • kehitysvamma, CP-vamma
 • Selkäydin- ja ääreishermostosairaudet

 • Neurologiseen kuntoutukseen tullaan itse maksavana tai maksusitoumuksella, jossa maksajana voi olla esimerkiksi Kela, vakuutusyhtiö, työnantaja tai oma kotikunta. Fysioterapia voidaan toteuttaa Sääksjärven Fysio-Pisteen tiloissa tai kotikäynteinä asiakkaan tilanteen mukaan.

  Toimin kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana Lempäälässä ja lähikunnissa. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta. Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta on mahdollisuus saada alle 65-vuotiaana. Voit olla oikeutettu terapioihin, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja hankaloittaa arkeasi. Kuntoutuksen saaminen edellyttää aina, että henkilölle on tehty asianmukainen kuntoutussuunnitelma julkisessa terveydenhuollossa.

  Lisätietoa Kelan etuuksista kuten kuntoutuksesta ja matkakorvauksesta saat Kelan sivuilta.

  https://www.kela.fi/kuntoutus

  Tuki-ja liikuntaelinkuntoutus

  Fysioterapian lähtökohtana voi olla asiakkaan kokema liikerajoitus tai kipu esim yksittäisessä nivelessä, kuten olkapään tai lonkan alueella. Kipua ja jäykkyyttä tai väsymisen tunnetta voi esiintyä myös esim niska-hartiaseudun lihaksissa tai alaselässä alueella, mikä osaltaan voi vaikeuttaa työssä ja arkisissa askareissa toimimista. Tuki-ja liikuntaelimistön fysioterapiaan kuuluvat myös erilaiset kirurgiseen hoitoon valmistavat terapiat ja leikkausten jälkihoidot, kuten murtumien ja jänne- tai nivelsidevammojen jälkeen.

  Asiakas tulee fysioterapiaan yleensä lääkärin lähetteellä, jolloin lääkäri on kartoittanut asiakkaan oireiston ja määritellyt diagnoosin. Fysioterapiaan voi kuitenkin tulla myös ilman lähetettä!

  Fysioterapian perustana on aina asiakkaan tilanteen fysioterapeuttinen arviointi ja tutkiminen, jonka perusteella fysioterapeutti suunnittelee asiakkaan kanssa hänen fysioterapiansa ja valitsee tarvittavat menetelmät kuntoutumisen tueksi.

  Alla on lueltuna muutamia esimerkkejä tuki- ja liikuntaelimistön vaivoista, joihin voimme vaikuttaa fysioterapian keinoin.

  Olkapään kiputilojen hoito

  Fysioterapialla voidaan tehokkaasti vaikuttaa olkapään alueen kiputilojen lieventymiseen. Uuden tutkimustiedon mukaan oikeanlainen fysioterapia antaa paremmat tulokset kuin kirurgia esim kiertäjäkalvosimen osittaisen repeämän tai ahtaan olkapään oireyhtymän kaltaisissa vaivoissa.

  Fysioterapiassa keskitytään olkapään alueen kuormituksen vähentymiseen muun muassa ergonomian ohjauksella, lavan seudun ja keskivartalon tuen lisääntymisellä. Ihminen on kokonaisuus, joten fysioterapeuttisessa tutkimisessa perehdytään kuntoutujan kokonaisvaltaisen tilanteen kartoittamiseen ja kipua sekä toimintahäiriötä aiheuttavien syiden selvittämiseen sekä hoitamiseen. Fysioterapeutti antaa myös kotiohjeet olkapään kuntouttamiseksi.

  Alaselkävaivojen fysioterapia

  Alaselkäkipu on yleinen vaiva. Kestoltaan alaselkäkivut voidaan jakaa kolmeen luokkaan. Akuutit kivut ovat kestäneet alle kaksi viikkoa, pitkittyneesä kivussa oireet ovat kestäneet 6 viikosta 12 viikkoon, ja kroonistuneessa vaivassa kipua on ollut jo yli kolme kuukautta.

  Alaselkäkipu saattaa olla paikallista tai säteillä pakaroiden tai alaraajojen alueelle. Selkäkipujen syyt ovat usein moninaiset. Fyysisesti kuormittava työ, hankalat työasennot ja raskaat nostotaakat saattavat altistaa selkäkivuille. Usein taustalla saattaa olla keskivartalon lihasten heikkoutta, lihaskireyttä erityisesti syvien pakaralihasten alueella ja lihaskalvojen toiminnassa epätasapainoa.

  Fysioterapiassa pyrimme vaikuttamaan kivun lieventymiseen ja työ- sekä toimintakyvyn palautumiseen mahdollisimman nopeasti. Fysioterapiassa voidaan hyödyntää erilaisia keinoja alaselän kivun hoidossa kuten hermokudoksen, nivelten ja lihaskalvojen mobilisointia. Kivun lievityksen keinoina voidaan tarvittaessa käyttää myös sähköhoitoja. Pitkittynyt alaselkäkipu vaikuttaa syvien keskivartalon lihasten syttymisnopeuteen, joten fysioterapiassa opetellaan tunnistamaan ja harjoittamaan syvien lihasten aktivoimista. Asiakas hyötyy myös lihasvoiman ja koordinaation harjoittamisesta toiminnallisten harjoitusten kautta.

  Purentaelimen toimintahäiriöt

  Purentaelimen toimintahäiriöillä (TMD, temporomandibulaarinen dysfunctio) tarkoitetaan purentalihas- ja leukanivelalueen lihas- ja nivelperäisiä oireita. TMD voi siis olla lihasperäinen, nivelperäinen tai molempien yhdistelmä. Leukanivelperäiset vaivat voivat myös ylläpitää erilaisia niskan ja pään kipu- ja särkytiloja sekä nivelten virheasentoja.

  Oireet voivat olla mm. seuraavanlaisia:

 • leukanivelten ja purentalihasten kivut
 • leukanivelen äänet
 • leukojen väsyneisyys ja jäykkyys
 • rajoittunut alaleuan liike ja liikehäiriöt
 • kasvojen kivut ja korvakipu
 • päänsärky
 • tinnitus
 • äänen tuoton ongelmat
 • kivut kielessä, ikenissä ja hampaissa
 • nielemisvaikeudet
 • kiristyksen tunne kurkussa
 • lihassäryt ja säteilevät kivut niskoissa ja hartiossa.
 • Leukanivelen tutkimisen yhteydessä tutkitaan muun muassa asiakkaan leukanivelten liikkuvuus, leukanivelten naksahtelut ja äänet, leukanivelen kivut, purentalihasten kireydet, arkuus ja toiminta, kaularangan liikkuvuus sekä ryhti. Purentafysiologisen hoidon tavoitteena on kipujen vähentyminen, lihaksiin ja niveliin kohdistuvan kuormituksen pienentyminen ja normaalin toiminnan palautuminen. Tarvittaessa ohjaamme tarkempiin tutkimuksiin hammaslääkärille ja esim purentakiskojen tarpeen arviointiin.

  Raskausajan fysioterapia

  Raskaus tuo monenlaisia muutoksia kehoon. Vatsan kasvaessa kehon painopiste muuttuu. Vatsalihakset venyttyvät, suorat vatsalihakset erkaantuvat toisistaan ja niiden välissä oleva valkoinen jännesauma (linea alba) levenee. Raskausaikana hormonaaliset muutokset löystyttävät sidekudos- ja nivelrakenteita. Kaikki tämä valmistaa kehoa synnytykseen. Osalle raskaana olevista muuttuvat rakenteet voivat kuitenkin tuoda mukanaan erilaisia kiputiloja ja haittoja. Usein kipua esiintyy lantion alueella, kuten häpyliitoksen ja si-nivelen alueella sekä alaselässä. Fysioterapiassa pystymme usein helpottamaan lantion alueen kiputiloja esim lantion alueen liitosten tutkimisella ja virheasentojen hoitamisella pehmein menetelmin esim lihasergiatekniikalla (MET). Annamme ohjeistusta myös syvien vatsalihasten ja lantiopohjalihasten harjoittamiseen sekä raskauden ajan että synnytyksen jälkeiseen liikkumiseen.

  Muita terapiapalveluita

  Asentohuimauksen tutkiminen ja hoito

  Hyvänlaatuinen asentohuimaus on varsin yleinen, mutta ikävä vaiva. Sen oireena on usein kiertävä, voimakas sekä hetkittäinen huimaus, mikä tulee esiin usein asennon muutoksissa. Huimaus johtuu sisäkorvan tasapainoelimen häiriöstä. Sisäkorvassa on kolme kaarikäytävää. Joiden päässä on kallistuksia analysoivia aistinsoluja. Huimaus tulee esiin, kun kaarikäytäviin eksyy kalkkikivisoraa (otokonioita).

  Hyvänlaatuinen asentohuimaus paranee usein itsestäänkin, mutta hoidon avulla paranemista voidaan nopeuttaa. Asiaan perehtynyt fysioterapeutti osaa epäillä hyvänlaatuista huimausta jo oireiden perusteella, mutta huimauksen toteamiseksi on kehitetty ns.provokaatiotestit, joiden avulla saadaan selville, mistä kaarikäytävästä kalkkikivisoraa tulee liikuttaa pois. Fysioterapeutti antaa kirjalliset ohjeet, joiden avulla hoidot on helppo toteuttaa kotona.

  Kinesioteippaus

  Kinesioteippaus on Japanissa 1970-luvulla kehitetty hoitomuoto, jota käytetään lihastoimintahäiriöiden hoitamiseen ja kivun lievittämiseen sekä turvotuksen vähentämiseen. Kinesioteippaus perustuu lihaskalvon ja lihasten väliseen toimintaan. Kinesioteippauksella voidaan lisätä kivuliaan nivelen kivutonta liikelaajuutta, optimoida lihasten oikeaa toimintaa, lisätä aineenvaihduntaa, vähentää kipuja ja lisätä asentotuntemusta kehossa ja näin avustaa lihaksia toimiaan oikein. Kinesioteippausta voidaan käyttää raajanivelten erilaisissa kiputiloissa, ryhtiteippauksia, nivelten asentojen korjauksissa sekä turvotuksissa. Kinesioteippauksella pystytään jatkamaan hoitovaikutusta myös hoidon jälkeen. Teippauksessa käytettävä teippi on elastista ja hengittävää, joka sallii nivelen liikkeen. Teippi kestää myös suihkun ja saunan.

  Faskiamanipulaatio®

  Fysioterapeutti Luigi Stecco on kehittänyt faskiamanipulaation 1970-luvulla. Myöhemmin hänen poikansa tohtori Antonio Stecco ja tyttärensä tohtori Carla Stecco ovat jatkaneet isänsä menetelmän tutkimusta ja kehittelyä Padovan yliopistossa Italiassa.

  Erilaisten kipujen ja tuki-ja liikuntaelimistön vaivojen hoidossa on hyödynnetty faskiamanipulaatiota eli lihaskalvokäsittelyitä. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneen faskioiden olevan merkittävässä roolissa liikkeiden aistimisessa ja koordinoimisessa. Faskian on osoitettu olevan myös tiheästi hermotettua. Propriseptisiä soluja, jotka aistivat liikettä ja asentoa, on faskioissa huomattavasti enemmän verrattaessa lihaksiin, jänteisiin tai luihin. (Lahtinen-Suopanki T. 2015. Kehon kattava viestiverkko.)

  Vammat, leikkaukset, tulehdukset, arvet ja toistuva rasitus voivat häiritä lihaskalvojen välistä liikettä. Pitkään jatkuessaan kalvojen alentunut liikkuvuus saattaa aiheuttaa häiriötä lihasten toiminnassa ja lisätä kipua esim nivelessä.

  Hoitoa suunniteltaessa potilaan huolellinen haastattelu on avainasemassa. Tietojen pohjalta saadaan selville asiakkaan historia. Tämän perusteella valitaan tasot, mitkä tutkitaan tarkemmin esim lonkan ja olkapään seutu. Faskiamanipulaatiossa tehdään liiketestaukset sekä tunnustellaan eli palpoidaan faskian liikkuvuus ja arkuus määrätyistä pisteistä. Yhdellä hoitokerralla käsitellään yleensä 6-8 pistettä ja hoito voidaan uusia n. viikon kuluttua.

  Hoito perustuu faskian toiminnan normalisointiin, mikä johtaa normaaliin liikkeeseen ja sitä kautta ylikuormittunut/kipeytynyt rakenne paranee. Osa hoidettavista pisteistä saattaa sijaita melko kaukana itse kipuilevasta alueesta. Käsittelystä seuraa usein paikallista, ohimenevää kipua, joka johtuu tulehdusreaktiosta käsittelyalueella.

  Faskiamanipulaatio® on hyvä hoitomuoto kaikkiin tuki- ja liikuntaelinvaivoihin.

  Lisätietoja faskiamanipulaatiosta löydät täältä

  www.fasciamanipulaatio.fi

  Tietoa minusta

  Olen Mervi Holopainen. Valmistuin fysioterapeutiksi v. 2004 (AMK). Nautin työstäni ja pyrin jatkuvasti kehittämään itseäni fysioterapeuttina. Olen työskennellyt sekä julkisella että yksityisellä puolella.

  Koulutukseni
  2004 Fysioterapeutin loppututkinto (Piramk)
  2006 Tuki-ja liikuntaelimistön erikoistumisopinnot (Lamk) 30 op
  2006 Hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoito
  2008 Lihasenergiatekniikat MET-koulutus, osa I
  2008 Neuraalikudoksen mobilisointi
  2009 Fysioterapiaa selän vaivojen kuntouttamisessa 8 op
  2011 Neurologisen puolen erikoistumisopinnot (Tamk) 30 op
  2011 Kinesioteippauskurssi
  2012 Fysioterapiaa purentaelin toimintahäiriöissä
  2013 Neurologisen kuntoutujan allasterapia -koulutus
  2013 Yläraajan toiminnallinen tutkiminen ja fysioterapia
  2014 Toiminnallisten niskakipujen ja päänsäryn fysioterapia.
  2015 Ensiapukurssi
  2017 GAS-menetelmäkoulutus
  2017 Faskiamanipulaatiokurssit level I ja II (stecco)
  2018 Faskiamanipulaatio level III (Stecco)
  2019 Kävelyn havainnointi ja ohjaaminen
  2019-2020 Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus, 5 op.
  2020 Sanaton ohjaus päivittäisissä toiminnoissa
  2021 Aikuisneurologisen kuntoutujan terapian peruskurssi Bobath lähestymistavan mukaan (16pv)

  Minulla on vuosien kokemus tuki- ja liikuntaelimistön sekä neurologisen kuntoutettavan fysioterapiasta. Edellä mainittujen koulutusten lisäksi olen käynyt useita lyhyempiä koulutuskokonaisuuksia. Koulutan itseäni säännöllisesti ammattitaitoni ylläpysymiseksi ja kehittymiseksi.

  Tervetuloa